Home page

Konferencja zorganizowana z okazji

"85-lat OW SEP"

(Warszawa, 22-23 IV 2005 r.)

Folder z programem Konferencji - pdf (580 KB)

Materiały konferencyjne - prezentacje:
1. J. Szastałło: 85 lat OW SEP 1919-2005.
2. Z. Filinger + zesp.:
Warszawscy elektrycy w latach 1939-1945.
3. S. Molęda:
Rozwój elektroenergetyki na terenie Warszawy.
4. J. Pabiańczyk:
Komunikacja zbiorowa w aglomeracji warszawskiej...
5. M. Frącki:
52 lata OEiT SEP w Warszawie.
6. S. Bolkowski i A.J. Marusak:
Nauczanie elektryki w uczelniach warszawskich.
7. D.Turlej:
Studia na Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.
8. G. Różański:
Wydział Elektroniki WAT (1951-2005).
9a. S. Makowski, T. Uczciwek, S. Kamiński:
Polski przemysł elektrotechniczny (cz.1)
9b. S. Kamiński, Józef Gromek:
Polski przemysł elektroniczny (cz.2)Organizator konferencji - Oddział Warszawski SEP


W roku 2004 OW SEP sfinansował wydanie reprintu dzieła
księdza Józefa Hermana Osińskiego "Sposób ubespieczaiący życie y maiątek od piorunów",
wydanego w Warszawie 1784 r. w Drukarni J.K. Mości Rzeczypospolitey, u XX Scolarum Piarum.

- z okazji 220 rocznicy wydania tej pierwszej polskiej książki z dziedziny elektryczności i 85-lecia SEP,
a w tym 85 lecia Oddziałów, które założyły SEP w 1919 roku, w tym OW SEP.Webmaster