( Home page )
Tadeusz Karwat

Tadeusz Karwat (1941-2008)


Urodził się 17 września 1941 roku. Po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, kontynuował pracę naukową na Wydziale uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Jako nauczyciel akademicki pracował do końca swego życia.

Kochał młodzież. Był inicjatorem i organizatorem ogólnopolskich konkursów na dyplom technika elektryka i prace dyplomowe wyższych uczelni o kierunku elektrycznym. Był Przewodniczącym Funduszu Stypendialnego SEP i Członkiem Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów.

Był wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP im. Kazimierza Szpotańskiego. Był wieloletnim, bardzo aktywnym działaczem SEP i wychowawcą wielu tysięcy studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz słuchaczy kursów SEP.

Do SEP należał 32 lat. Pełnił wiele społecznych funkcji w Oddziale Warszawskim. Był prezesem koła SEP, wiceprzewodniczącym komisji kwalifikacyjnej SEP. Organizował szkolenia i prowadził egzaminy dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Jako weryfikator SEP (od roku 2008) i rzeczoznawca, opracował wiele ekspertyz i opinii w ramach Izby Rzeczoznawców SEP.

Z bogatej działalności zawodowej Doktora można wymienić m.in. opracowanie kilkudziesięciu publikacji naukowych, autorstwo kilkunastu patentów oraz współautorstwo książek dla studentów.

Został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową SEP, Srebrną Odznaką Honorową NOT, kilkoma medalami SEP, m.in. ostatnio — medalem im. prof. Stanisława Fryze, uczonego i wychowawcy wielu pokoleń inżynierów elektryków.

Zmarł w Warszawie dnia 8 sierpnia 2008 r. po ciężkiej chorobie, w wieku 67 lat.

Zapamiętamy Go jako zawsze uśmiechniętego, serdecznego, życzliwego i pełnego nowych inicjatyw.

Rodzinie zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia.

Koleżanki i Koledzy oraz Zarząd Oddziału Warszawskiego SEP
im. Kazimierza Szpotańskiego oraz
Dyrekcja Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
14 sierpnia 2008 r. o godzinie 12.00
w Warszawie na Wawrzyszewie,
w kościele przy ul. Wólczyńskiej.


Wspomnienie

( Home page )