Fotografie z zebrania opłatkowego Koła108, 18 XII 2006 r.