Zarząd koła 108, OW SEP Home page OW SEP


WŁADZE KOŁA 108
(wybrane 19 grudnia 2013 r. na kadencję 2013-2017)

Delegaci Koła 108 na WZDO'14: Paweł Krajewski, Zdzisław Gręda
Home page

Zarząd :

  Tel.  
Prezes: Paweł Krajewski 22-697-37-60, 605-948-26 e-mail / fot
Sekretarz: Zdzisław Gręda 22-690-96-66, 22-640-37-27, fax: 22-690-96-63 e-mail / cv
Skarbnik: Sławomir Syrek 693-854-198, 25-681-41-32 e-mail / fot
Członek: Stanisław Jastrzębski 22-405-11-20, 600-066-800 e-mail


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Jerzy Kamiński 22-877-32-81, 501-781-202 e-mail / fot 
Wiceprzewodniczący Jan Tauzowski 22-619-75-58, 25-758-22-29, 788-675-849 cv
Członek Tadeusz Gąsiorowski 22-728-40-33, 605-540-693 e-mail

Sprawozdanie Zarządu Koła 108 z kadencji (2001-2005).