Home page

ZAWIADOMIENIE

o Walnym Zgromadzeniu Delegatów

Oddziału Warszawskiego SEP
im. Kazimierza Szpotańskiego

(1 marca 2014 r.)


Delegaci OW, których wybrano podczas WZDO'2014, na WZD (Walny Zjazd Delegatów) w Szczecinie (5-8 czerwca 2014), ( lista )
Home page