Home page
Konferencja OPE'12

na temat:
"Optymalizacja w Elektroenergetyce"

organizowana przez OW SEP dnia 4 paŸdziernika 2012 r.
w Warszawie — w siedzibie PSE Operator SA w Konstancinie-Jeziornie

—————————————————————————————————————————————


Pierwsze zawiadomienie
Grupy tematyczne

Formularz karty zg³oszenia uczestnictwa
Instrukcje dla autorσw

Apel do sponsorσw

Folder z programem

Fotografie
Informacje po Konferencji