Home page

Program JNWZDO OW SEP (28 marca 2009) 8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników Otwarcie JNWZDO 9:00 w pierwszym terminie 9:05 w drugim terminie Czynności wstępne

9:15 Uczczenie zmarłych członków OW SEP 9:20 Powitanie uczestników JNWZDO 9:25+ Wypowiedzi zaproszonych gości 10:00 Powołanie składu Prezydium Zjazdu 10:20 Powołanie protokolantów zebrania 10:25 Wybór Komisji Skrótacyjno-mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 10:50 Wręczenie odznak i godności

REFERATY:

10:50 Jerzy Szastałło "Historia powstania OW SEP" 11:00 Jacek Szpotański "Kazimierz Szpotański — Patron OW SEP — życie i dzieło" PREZENTACJE FIRM: 11:20 – 13:00 NKT cables, Eltel, NIEDAX, ENCO, JM-TRONIK 13:00 - 14:20 Przerwa obiadowa

UCHWAŁY: 14:25 Prezentacja sylwetki prof. P.J. Nowackiego i dokumentów dotyczących ustanowienia medalu OW Jego imienia, dyskusja i głosowanie. 14:40 Sprawy związane z uzyskaniem osobowości prawnej OW SEP. 15:00 Przedstawienie uchwały zjazdowej i wniosków.

16:00 Zakończenie JNWZDO i pożegnanie gości lampką szampana