Home page

Komisja Szkolenia OW SEP
(kadencja 2014-2017)1. Przewodniczący Kazimierz Żółtowski 601-250-741
2. Wiceprzewodniczący Jacek Wróblewski 603-530-444
3. Sekretarz Michał Świerżewski 600-605-791

Członkowie 4. Tadeusz Uczciwek, e-mail | fot/cv 603-689-244
5. Andrzej Boczkowski 606-502-733
6. Bogdan Perka 508-005-974