Home page


Komisja Historyczna OW SEP
(kadencja 2014-2017)


Przewodniczący Jerzy Kowalski mgr inż. 604-975-634 --
Wiceprzew. Zbigniew Filinger mgr inż. 509-705-226 e-mail

Członkowie Antoni Baczyński -- 604-695-185 e-mail | fot
Zdzisław Gręda technik 22-690-96-66, 600-998-817 e-mail | fot/cv
Jan Jagoda mgr inż. 22-619-82-07, 507-311-624 fot/cv
Stefan Molęda mgr inż. 22-758-93-76, 502-652-993 --
Jan Tauzowski mgr inż. 788-675-849 e-mail | fot/cv

Plan pracy KH OW na lata 2010-2014