Home page

Wykaz kół przy OW SEP im. Kazimierza Szpotańskiego
(kadencja 2010-2014)

Lp. № koła Prezes Koła Tel. e-mail / www
1 1 Charitonow Adam 668-810-108  
2 108 Krajewski Paweł 767-84-10, 605-948-267 e-mail
3 201 Brociek Wiesław 234-56-43, 600-443-941 e-mail
4 203 Urbanek Ewa 604-281-752 e-mail / fot-cv
5 205 Swiętochowski Witold 621-02-81, fax. 629-32-40 e-mail
6 206 Gładyś Henryk 242-13-13 e-mail / fot-cv
7 207 Uszyński Zbigniew 690-97-71 e-mail
8 209 Okrasa Tomasz 821 47 11 e-mail
9 210 Socha Ryszard 512 14 42, 609 433 617 e-mail
10 231 Pietraszek Sławomir 512-828-139 e-mail
11 235 Drwięga Daniel 604 503 341 e-mail
12 239 Łukasiewicz Longin 819-05-23, 602-792-650 e-mail
13 240 Zielińska Alicja 234 52 02 e-mail
14 241 Karwat Tomasz 501 230 100 e-mail
15 246 Klimpel Adam    
16 302 Mońka Jerzy 755 80 82  
17 505 Bakalarski Tomasz 687 42 40 e-mail
18 509 Drogomirecki Konrad 326-02-90, tel. 7904 05-45 e-mail
19 514 Jamroz Aleksander 523-14-45, 729-67-25, 602-518-244 e-mail
20 534 Bielawski Jerzy 693 20 89 e-mail
21 536 Baczyński Antoni 818 21 56, 604 695 185 e-mail
22 552 Matuszewski Michał 509 090 991 e-mail
23 601 Zymmer Krzysztof tel. 605 303 385 e-mail
24 702 Majewski Wiesław 473 13 35, 693 463 720 e-mail
25 705 Kostrzewa Krzysztof 473 60 50, 502 194 208 e-mail
26 706 Zalewski Krzysztof 474 59 49, 697 040 135 e-mail
27 701 Zgiep Jacek 516 65 54 e-mail

 

Wyborów nie przeprowadzono w 8 Kołach:

Lp. Przy
1 228 Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" Sp.zo.o.
Warszawa, Al. Krakowska 264
2 237 Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, Warszawa, ul. Gwarków 9
3 242 Siemens Sp. z o.o., 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11
4 243 Koło Studenckie przy PW, Wydział Transportu, 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75
5 244 Vattenfall
Adres do korespondencji: Rafał Bracha, ul. Secemińska 13 m. 89, 01-485 Warszawa
6 245 Systemy Zasilania Awaryjnego P.I.W. Camco Sp. z o.o.,
ul. Broniewskiego 59a, 01-865 Warszawa
7 551 Centralne Biuro Studiów i Projektów Bud. Wodnego “HYDROPROJEKT”
00-182 Warszawa, ul.Duboisa 9
8 703 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 01-424 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 102