( Home page )

Inżynier elektryk Alfons Kühn (1879-1944).

Byl dyrektorem Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy (1918-28 i 1932-34).

Studiował na politechnice w Darmstad.

Od 1903 pracował w magistracie warszawskim.
  Od 1918 był dyrektorem Tramwajów Miejskich przez 10 lat (do 1928 r.).

Był ministrem komunikacji do 05 listopada 1932 roku.

Od 1935 roku był zarządcą Elektrowni Warszawskiej, a od 1936 roku jej dyrektorem.

Był wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej,
  prezesem Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych oraz
    Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych.

Dwukrotnie był prezesem SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich).

Był członkiem Międzynarodowego Zarządu Związków Tramwajów i Kolei Dojazdowych.