( Home page )

Krzysztof Skulimowski (1931-2007)

(sylwetka zawodowa i społeczna)

Kolega mgr inż. Krzysztof Skulimowski urodził się 25 kwietnia 1931 r. Pracę zawodową po ukończeniu studiów rozpoczął w roku 1956 w Elektrociepłowni Warszawa-Powiśle, gdzie pracował do roku 1964. Następnie pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Warszawa (ZREW) aż do śmierci, tj. do 2007 r.

W latach 1980-82 był inspektorem nadzoru elektrycznego na budowie elektrowni Prunerow II, Czechosłowacja (o mocy 1050 MW), a w latach 1990-91 — kierownikiem budowy Zakładu Rur Bezszwowych w miejscowości Wołżskij k/Wołgogradu.

Pracując w ZREW był organizatorem remontów maszyn elektrycznych, a w tym m.in. kierował doborem sprzętu i instalacji niezbędnych urządzeń do remontu silników elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia oraz generatorów. Ponadto organizował szkolenie załogi, która zajmowała się serwisem maszyn elektrycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Był racjonalizatorem produkcji i wdrożył 11 projektów racjonalizatorskich. Uzyskał patent nr 124866 na wynalazek: "Samoczynny przełącznik z automatycznym wyłączeniem spawarki na biegu jałowym”. Przez 15 lat pracował w Radzie Nadzorczej ZREW SA.

Poza bezpośrednią pracą produkcyjną przez 16 lat był wykładowcą przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych EC Siekierki oraz promotorem prac magisterskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, które dotyczyły rozwiązań bezpośrednio przydatnych w przemyśle.

Do SEP wstąpił w roku 1957 i przez cały czas pracował aktywnie.

W latach 1957-63 był przewodniczącym Koła SEP przy b. Elektrociepłowni Warszawa, a w latach 1971-2005 — prezesem Koła SEP nr 208 przy ZREW S.A., a w latach 2005-2007 wiceprezesem Koła SEP nr 206 przy b. Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA. W latach 1996-2007 był członkiem Kolegium Sekcji Energetycznej OW SEP.

Do ważniejszych osiągnięć w działalności społeczno-zawodowej należy m.in. zorganizowanie w latach 1996-2006 corocznych konferencji w Kazimierzu Dolnym na temat: "Transformatory energetyczne i specjalne".

Za działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i zakładowymi oraz odznakami SEP i NOT, m.in. otrzymał Odznakę Honorową ”Za zasługi dla energetyki” (2003) i Srebrną Honorową Odznakę NOT (2005). W dniu 9 grudnia 2008 r. został pośmiertnie odznaczony Medalem SEP im. K. Szpotańskiego.

Zmarł w dniu 14 września 2007 r. w pełni sił twórczych.

Oddział Warszawski SEP

————————————————————————————————————————

Wywiad Dariusza Wojtali z K. Skulimowskim ze strony http://www.fzpep.com.pl/pracodawca/05_07/pamoetam.htm.