( Home page )
mgr inz. Marian Ludwik Hoffmann

Marian Ludwik Hoffmann (1922-2010)

Urodzony w Toruniu 11 VIII 1922 r. jako syn Alfonsa i Marii z d. Rodeckiej. Maturę uzyskał w Warszawie (1941). Studiował w Szkole Wawelberga i Rotwanda, a następnie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, gdzie po II wojnie światowej uzyskał stopień magistra inżyniera.

W 1956 opracował z ojcem prof. Alfonsem Hoffmannem koncepcję budowy największej w kraju elektrowni pompowej w Żarnowcu, która została uruchomiona w 1982 r. W lecie 1959 roku zainicjował i przeprowadził Pierwsze w Polsce, szerokie badania nad zastosowaniem telewizji przemysłowej w środowisku wodnym na wodach śródlądowych, w portach i na morzu. W 1959 opracował koncepcję i opatentował “Sposób wzmacniania i uszczelniania gruntów przy pomocy wysokich temperatur”. W roku 1961 wraz z ojcem – Alfonsem Hoffmannem opracował “Kataster technicznych zasobów sił wodnych w Polsce”. Opracował i obliczył wraz z Franciszkiem Sowińskim “Surowe zasoby energetyczne falowania morskiego dla pobrzeża polskiego – 1962”. W roku 1969 zainicjował badania wytężeniowe na prototypowych pompo-turbinach w EW Solina.

Był inicjatorem i organizatorem jedynego w kraju – utworzonego przy Zakładzie Energetycznym w Toruniu – branżowego archiwum p.n. Archiwum Historyczne Elektroenergetyki Polskiej.

W 1974 opracował koncepcję i program utworzenia Muzeum Siłowni Wodnych w Wielkim Młynie w Gdańsku.

M.Hoffmann otrzymuje dyplom Honorowego Prezesa TRMEW, Zakopane2003

Opracował koncepcję rozwoju i eksploatacji małych i mikroelektrowni wodnych na terenie całego kraju przez inwestorów ze wszystkich sektorów gospodarczych łącznie z prywatnymi. Po akceptacji tej koncepcji przez Kierownictwo Ministerstwa Energetyki i Energii Atomowej opracował projekt Uchwały Rady Ministrów “W sprawie rozwoju Małej Energetyki Wodnej” – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 września 1981 roku.

Zainicjował i opracował program działalności “Punktu konsultacyjnego dla małych elektrowni wodnych”, uruchomionego w roku 1982 przy Gdańskim Oddziale ZPBE Energopomiar.

W roku 1987 założył Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 15 marca 1988 r. Pełnił w nim funkcję Prezesa do maja 2001 r.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowo technicznych, ma udział w 5 wydawnictwach książkowych, opracował scenariusze do 4 filmów oświatowych i wygłosił ok. 60 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) należy od roku 1950. W ramach Sekcji Energetycznej pełnił funkcję Sekretarza Naukowego i przygotowywał konferencje: ● "Energetyka Wodna w Polsce"– Gdańsk, kwiecień 1962 r.; ● " Elektrownie pompowe w krajowym systemie elektroenergetycznym" – listopad 1970; ● " Kaskada Dolnej Wisły" – Toruń, wrzesień 1978; ● "Małe Elektrownie Wodne" – Olsztyn, wrzesień 1985.

Otrzymał szereg odznaczeń państwowych i stowarzyszeniowych, a w tym: Złotą i Srebrną Odznakę Honorową SEP, Złotą i Srebrną Odznakę Honorową NOT, medale SEP: im. prof. Alfonsa Hoffmanna (№ 1, 2001 r.), im. prof. J. Groszkowskiego (2004) i 90-lecia SEP (2009).

Na Walnym Zjeździe członków TRMEW (w roku 2001) otrzymał tytuł Prezesa Honorowego TRMEW.

Zmarł dnia 31 stycznia 2010 r. Jego prochy zlożono do grobu rodzinnego w Gdańsku (klepsydra). Pozostanie w naszej pamięci jako świetny inżynier i sympatyczny Kolega.

————————————————————

( Home page )