Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz

Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz

Urodzona 14 grudnia 1951 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Chreptowicza i po zdaniu matury w 1968 roku rozpoczęła studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, wybrała specjalność Sieci i Układy Elektroenergetyczne. Dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra inżyniera otrzymała w 1974 roku.

W 1974 r. rozpoczęła pracę w Zakładach Energetycznych Okręgu Centralnego. Uczestniczyła we wdrożeniu jednego z pierwszych systemów informatycznych sterowania siecią on-line w Okręgowej Dyspozycji Mocy. Równocześnie ukończyła studium podyplomowe PW na temat "Elektroniczne Techniki Obliczeniowe w Elektroenergetyce".

Od 1976 przez 11 lat pracowała w Centrum Informatyki Energetyki, gdzie zajmowała się wykonywaniem obliczeń numerycznych dla Państwowej Dyspozycji Mocy.

W latach 1988-2005 pracowała w STOEN SA (dawniej — Zakładzie Energetycznym Warszawa-Miasto) pracując kolejno: · w Zakładowej Dyspozycji Ruchu, gdzie miała okazję uczestniczyć we wdrażaniu systemu informatycznego wspomagającego pracę dyspozytorów; · w Wydziale Informatyki czyniąc przygotowania do dużego przedsięwzięcia, jakim jest informatyzacja dokumentacji technicznej urządzeń elektroenergetycznych; · w Wydziale Dokumentacji, gdzie z sukcesem wdrożyła System Informacji Przestrzennej dla sieci elektroenergetycznych STOEN oraz wprowadziła nowoczesne techniki w zarządzaniu dokumentacją. Po sprywatyzowaniu firmy została menadżerem Centrum Technicznej Obsługi Klientów, zajmującego się przyłączaniem odbiorców wszystkich grup do sieci na terenie całego m.st. Warszawy.

Pod koniec 2005 roku podjęła decyzję odejścia ze STOEN SA nie widząc dla siebie możliwości właściwego wykorzystania w nowo tworzonej strukturze organizacyjnej zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Od lutego 2006 roku jest zatrudniona w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren SA, gdzie obecnie sprawuje funkcję Głównego Specjalisty do spraw Informatycznych Systemów Dystrybucji, a jednym z jej zadań jest stworzenie cyfrowej dokumentacji urządzeń elektroenergetycznych jako integralnej części Systemu Informacji Przestrzennej.

Od 1996 roku jest członkiem komitetu CIRED (Międzynarodowego Komitetu Dystrybutorów Energii Elektrycznej) działającego pod egidą Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Brała udział w pracach zespołu międzybranżowego opracowującego założenia do opracowania mapy numerycznej dla m.st. Warszawy.

Członkiem SEP została w 1975 roku. Od 1994 roku przez kolejne 3 kadencje pełniła funkcje prezesa koła 209 przy STOEN SA, od 2000 roku należy do Komisji Współpracy Technicznej OW SEP, gdzie w kadencji 2002-2006 sprawowała funkcję Przewodniczącej, jest członkiem Sekcji Energetycznej OW SEP, a od 1998 roku — członkiem Sekcji Energetyki przy Zarządzie Głównym SEP.

W latach 2006-2010 była członkiem Zarządu OW SEP, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Organizacyjnej.

Dnia 6 marca 2010 r. została wybrana prezesem Zarządu OW SEP na kadencję 2010-2014.